bát tự

Phương pháp để chọn trang sức đá phong thủy theo bát tự – P2

Hỏa sinh vào mùa Xuân, Mộc là ấn tinh, càng nhiều thì Hỏa càng vượng, phối hợp Mộc đến phù trì, phần lớn là thân

Phương pháp để chọn trang sức đá phong thủy theo bát tự – P1

Phương pháp chọn trang sức đá quý theo bát tự – P1 I. SẮP XẾP BÁT TỰ Bước thứ nhất: sắp xếp niên trụ Lấy