chuỗi đá thạch anh

Chuỗi thạch anh tóc đen cân bằng cảm xúc Urugray A+++ FS6388-F5-11270

11,270,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá thạch anh tóc đen Urugray A+++ (tại Việt Nam). + Kích thước: Chuỗi 16li, 14bi.